Op reis in Peru, Bolivia en Ecuador

  1. Zuletzt aktualisiert am

Reisadvies

Op de algemene website van de FOD Buitenlandse Zaken vindt u:

 

Travellers Online

In elk land kunnen er crisissen, aanslagen of ongelukken gebeuren. Registreer uw reis steeds via Travellers Online. Zo kan de FOD Buitenlandse Zaken en de Ambassade u indien nodig makkelijker informeren en ondersteunen. Uw contactgegevens blijven steeds vertrouwelijk.

 

Belgen in nood

Indien u zich, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, in een noodsituatie bevindt in Peru, Bolivia of Ecuador, contacteer ons en/of raadpleeg de bevoegde instanties.

Voor dringende gevallen (ongevallen, verlies/diefstal documenten, etc.) na de werkuren en tijdens het weekend kunnen Belgen de Ambassade bereiken via het noodnummer +51 999 965 550

De telefonische noodbijstand is enkel voorbehouden voor Belgen voor uiterst dringende humanitaire hulp of in geval van een ramp buiten de kantooruren. Tijdens de openingsuren van de Ambassade belt u dus niet naar de telefonische noodbijstand, maar naar het standaard telefoonnummer van de Ambassade (+51 1 241 75 66). 

 

Wanda

Wanda informeert reizigers over de gezondheidsrisico's die ze lopen afhankelijk van hun bestemming. Met dit instrument wil het Antwerpse Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) mensen bereiken die momenteel in het buitenland zitten. Hier vindt u meer informatie.