Ambassade in Lima

Alle praktische informatie over onze Ambassade in Lima.

Noodbijstand

Indien u zich, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, in een noodsituatie bevindt in Peru, Bolivia of Ecuador, contacteer ons.
  1. Laatst bijgewerkt op

Voor dringende gevallen (ongevallen, verlies/diefstal documenten, etc.) na de werkuren en tijdens het weekend kunnen Belgen de Ambassade bereiken via het noodnummer +51 999 965 550

De telefonische noodbijstand is enkel voorbehouden voor Belgen voor uiterst dringende humanitaire hulp of in geval van een ramp buiten de kantooruren. Tijdens de openingsuren van de Ambassade belt u dus niet naar de telefonische noodbijstand, maar naar het standaard telefoonnummer van de Ambassade (+51 1 241 75 66). 


In Peru


In geval van moeilijkheden kan u in Peru de volgende instanties contacteren:

  • Ereconsulaat Arequipa
  • Ereconsulaat Cusco
  • iPeru: Over het hele land zijn 36 kantoren van iPerú verspreid die ten dienste staan van de toeristen. Ook bij (criminele) incidenten kunnen ze u bijstaan met de juiste contacten. U kan hen contacteren via het nummer (+51) 944 492 314 of via mail iperu@promperu.gob.pe.
  • Toeristenpolitie: +51 980 122 335.
  • Politie: 105
  • Ambulance: 106
  • Brandweer: 116


In Ecuador


In geval van moeilijkheden kan u in Ecuador de volgende instanties contacteren:


In Bolivia


In geval van moeilijkheden kan u in Bolivia de volgende instanties contacteren: