Consulaire inschrijving

Informatie over uw inschrijving in het Consulaat-Generaal.

 1. Laatst bijgewerkt op

Sedert het in voege treden van de wet houdende het consulair wetboek op 15/06/2014, wordt administratieve bijstand enkel verleend aan de Belgen, ingeschreven in het consulair bevolkingsregister.

De inschrijving in de consulaire bevolkingsregisters, bij een Belgisch beroepsconsulaat in het buitenland, laat u toe gebruik te maken van dezelfde diensten als deze aangeboden door de gemeenten in België, wat het beheer van uw administratief dossier betreft. Deze inschrijving laat het Belgische beroepsconsulaat toe om u efficiënter te helpen bij de uitreiking van een identiteitskaart of de afgifte van consulaire attesten (bijv. attest van woonplaats, attest van inschrijving, attest van nationaliteit, attest van gezinssamenstelling, enz.). U zult ook via het beroepsconsulaat kunnen deelnemen aan bepaalde in België gehouden verkiezingen (federale wetgevende verkiezingen, Europese verkiezingen).

Ook personen met een vreemde nationaliteit die tot uw gezin behoren, kunnen geregistreerd worden in de bevolkingsregisters. Zij hebben evenwel geen recht op een Belgische consulaire identiteitskaart of paspoort en kunnen niet als Belgische kiezer worden geregistreerd. Voor consulaire bijstand dienen ze zich te richten tot de vertegenwoordiging van hun land van oorsprong.

Indien uw dossier up-to-date is, zal het Belgische beroepsconsulaat u vlotter kunnen helpen, ook in gevallen waarbij u dringende noodbijstand nodig heeft (bijv. bij ongevallen, rampen, evacuaties, etc.).

Uw aanvraag tot inschrijving in de consulaire registers moet volgende documenten bevatten.


Hoe zich in te schrijven bij de Ambassade in Lima


Gelieve een mail te sturen naar lima@diplobel.fed.be met als titel “Inschrijving” en uw volledige naam. Vervolgens dient u de volgende documenten per gezinslid in te sturen:

 • Het formulier, volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend (met de hand!); voor minderjarige kinderen (jonger dan 18 jaar) moet het formulier door beide ouders (met de hand!) ondertekend worden.
 • In geval van inschrijving: het bewijs van schrapping uit de gemeente “Model 8”. Deed u dit niet bij uw vertrek en u bent reeds in het buitenland, dan kunt u uw schrapping per brief aanvragen bij de gemeente. Indien u vanuit een ander land komt en daar reeds ingeschreven was in de consulaire registers hebben wij het “model 8” niet nodig.
 • Fotokopie van de Belgische identiteitskaart (recto verso)
 • Fotokopie van het paspoort (pagina met paspoortnummer, foto en eventueel visum).
 • Officiële documenten van de lokale autoriteiten waaruit blijkt dat u in het consulair ressort verblijft: een lokale identiteitskaart of verblijfsvergunning voor langere duur, een visum lange duur of enig ander attest afgegeven door een bevoegde lokale overheid (bijv. attest van woonst).
 • Bewijs van uw adres via documenten waaruit blijkt dat u effectief op het opgegeven adres verblijft: huurcontract, energiefacturen, telefoonrekeningen, etc.
 • Fotokopie van uw geboorteakte (indien u erover beschikt)
 • Het inschrijvingsformulier voor de federale verkiezingen en eventueel het volmacht formulier. 
 • Voor een pasgeboren kind of een persoon die nooit eerder ingeschreven was in een Belgische gemeente of in een Consulaat: een origineel afschrift van de geboorteakte en desgevallend eveneens van de erkenningsakte. Beide aktes moeten duidelijk de naam van beide ouders vermelden en van apostille voorzien zijn.  

Kostprijs: gratis


Online inschrijving 


De Belgische ambassade biedt u ook de mogelijkheid u online in te schrijven in de consulaire bevolkingsregisters.

U heeft toegang tot deze website als u:

 • Belg bent;
 • niet (meer) ingeschreven bent in een Belgische gemeente, want u heeft uw vertrek naar het buitenland aan deze gemeente gemeld;
 • beschikt over een geldige en geactiveerde Belgische eID;
 • uw PIN-code kent en in het bezit bent van een kaartlezer.


Uw administratief dossier


U dient de Ambassade in Lima steeds schriftelijk op de hoogte te brengen van elke verandering in uw persoonlijke situatie:

 • Elke adreswijziging evenals wijziging van de contactgegevens;
 • Elke wijziging van uw gezinssamenstelling;
 • Elke wijziging in de burgerlijke staat van uzelf en uw gezinsleden, door middel van een origineel afschrift van de betreffende akte; bijvoorbeeld huwelijks-, scheidings-, geboorteakte, de verklaring van naamsverandering,… Deze aktes moeten behoorlijk gelegaliseerd en vertaald zijn naar een van onze landstalen en mogen niet ouder zijn dan 6 maanden.
 • Elke verandering van nationaliteit;
 • Indien u als kiezer geregistreerd bent en uw stemwijze wenst te wijzigen.
 • Uw vertrek vanuit de jurisdictie.

Deze veranderingen worden in uw administratief dossier genoteerd en automatisch bijgewerkt in uw Belgisch rijksregister.
 


Privacy statement inschrijving


U vindt hier meer informatie rond de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van een aanvraag tot inschrijving in de consulaire bevolkingsregister.