Paspoort

Informatie over het Belgisch paspoort.

 1. Laatst bijgewerkt op

1. Algemeen

Het biometrisch paspoort is een sterk beveiligd reisdocument met elektronisch leesbare gegevens. Alleen Belgen die ingeschreven zijn bij een diplomatieke of consulaire post kunnen een paspoort aanvragen bij een consulaat.  Als u ingeschreven bent bij het Belgisch Consulaat in Lima, kunt u uw nieuwe paspoort op verschillende plaatsen aanvragen:  

 • Bij het Belgisch Consulaat in Lima waar u ingeschreven bent.  

 • Bij elk ander Belgisch consulaat ter wereld (in de stad waar u werkt, waar u op vakantie bent, enz.)  

 • In de gemeente waar u het laatst in België bent ingeschreven;  

 • In de gemeente waar u geboren bent (als u nooit in België hebt gewoond);  

 • In de gemeente van uw keuze (als u nooit in België hebt gewoond en niet in België bent geboren).  

 • In een biometrische zending  

Belgen die in België wonen, kunnen GEEN biometrisch paspoort aanvragen op het consulaat. Zij moeten de aanvraag bij hun Belgische gemeente indienen. 

2. Paspoortaanvraagprocedure

2.1. Aanvraag van een Belgisch biometrisch paspoort op de Belgische ambassade in Lima   

Om uw paspoort aan te vragen bij de Ambassade in Lima, moet u reeds ingeschreven zijn. Bovendien moeten personen ouder dan zes jaar zich persoonlijk aan kunnen dienen om un vingerafrukken te laten registreren (vanaf 12 jaar), hun foto te laten nemen en hun handtekening te registreren (vanaf 6 jaar). 

Gelieve de volgende stappen te volgen:     

1. Schrijf een e-mail naar lima@diplobel.fed.be met de volgende informatie:   

 • Volledige naam en achternaam,   

 • Rijksregisternummer,   

 • Kopie van uw huidige paspoort (indien mogelijk*),   

 • Bewijs van uw immigratiestatus in het land waar uw verblijft (bijv. vreemdelingenkaart of paspoort/ID van uw andere nationaliteit).

 • Aanvraagformulier (FR formulier / NL aanvraagformulier voor volwassenen en kinderen ouder dan 6 jaar & FR formulier / NL formulier voor kinderen jonger dan 6 jaar).  

2. De ambassade in Lima bekijkt uw aanvraag en zal u een datum en uur voorstellen om langs te komen en de aanvraag af te werken. Indien er nog andere documenten vereist zijn, zal daar via mail naar gevraagd worden.  

3. Zodra uw afspraak bevestigd is, gelieve dan uw huidig paspoort, een recente pasfoto (enkel kleurenfoto's zijn toegestaan**), het originele aanvraagformulier mee te brengen en uw bankkaart om de betaling te voldoen. 

* Desgevallend, een fotokopie van uw aangifte van verlies of diefstal van uw huidig paspoort. 

** Het moeten echte foto's zijn, niet gescand of gekopieerd; de afmetingen van de foto zijn 35 x 45 mm (1"3/8 x 1"3/4); gelaat 25 à 35 mm lang (1" x 1"3/8); effen en heldere achtergrond zonder artistieke effecten zoals gordijnen of wolken; het gelaat moet van voren genomen zijn, het hoofd niet gebogen en zonder schaduwen.  De naam van de aanvrager op de keerzijde van de foto's schrijven. Gelieve de foto niet aan het aanvraagformulier vast maken.

2.2. Aanvraag van een Belgisch biometrisch paspoort in Bolivia of Ecuador

Indien u in Ecuador of Bolivia kan u uw, paspoort in Lima aanvragen, maar ook bij een andere Belgische consulaire post of in België. Bovendien worden er jaarlijks ook specifieke consulaire missies georganiseerd waarbij u uw paspoortaanvraag in Ecuador of Bolivia kunt indienen. Alle ingeschreven Belgen worden per mail op de hoogte gebracht van de precieze data van deze missies. Daarnaast wordt de consulaire missie via sociale media aangekondigd. 
  
In uitzonderlijke omstandigheden en dringende situaties kan een voorlopig paspoort afgegeven worden. De laattijdige indiening van de aanvraag voor een biometrisch paspoort geldt niet als een uitzonderlijke omstandigheid. De uitgifte hiervan verloopt via onze ereconsuls te La Paz, Santa Cruz, Quito of Guayaquil. De geldigheid van een voorlopig paspoort is beperkt in tijd en niet alle landen erkennen het voorlopig paspoort als een volwaardig reisdocument. Vraag na bij de ambassade of het consulaat van het land van uw bestemming en/of transitland, of zij het Belgisch voorlopig paspoort aanvaarden en onder welke omstandigheden. Gelieve vervolgens een mail te sturen naar lima@diplobel.fed.be waarin u uw situatie toelicht, en uw volledige naam, rijksregisternummer, kopie van vorig paspoort eveneens toestuurt.

2.3. Kostprijs en betalingswijze  

De betaling van de consulaire diensten wordt rechtstreeks bij de ambassade voldaan. Controleer de consulaire tarieven hier. U kunt een bankoverschrijving doen voor de dag van uw afspraak of op de dag van uw afspraak met uw bankkaart betalen. Contante betalingen worden niet geaccepteerd. 

 

2.4. Leveringstermijn   

Na voorlegging van de vereiste documenten en de afname van de biometrische gegevens sturen we uw aanvraag naar het productiecentrum in België. Reken op een wachttijd van gemiddeld 8 werkdagen. 

Belgen in Ecuador en Bolivia kunnen gebruik maken van koeriersdienst zoals DHL of anderen om hun paspoort op te halen. U dient hiervoor zelf de kosten te dragen en de afhaling te reserveren. Gelieve dit ook per mail te coordineren met de ambassade (lima@diplobel.fed.be).

3. Nuttig om weten

3.1 Uw biometrische gegevens laten registreren vooraleer u een nieuw paspoort nodig hebt: 

 • U gaat voor het werk of vakantie naar een stad waar zich een Belgische ambassade of een Belgisch beroepsconsulaat bevindt? U hebt niet onmiddellijk een paspoort nodig, maar u wenst van uw doortocht gebruik te maken om uw biometrische gegevens te laten registreren? 
  In dat geval kunt u gebruik maken van de "preregistratie". 
    

 • U bent ingeschreven in Lima? 
  Contacteer de ambassade om gratis uw vingerafdrukken, foto en handtekening te laten preregistreren. U beschikt daarna over 1 jaar om ons uw paspoortaanvraag per briefwisseling op te sturen. U moet het paspoort betalen op het ogenblik van de effectieve aanvraag (de gebruikelijke prijs van een paspoort, geen meerprijs om de gepreregistreerde gegevens te gebruiken). 
    

 • U bent ingeschreven in een andere post dan Lima en u wenst bij ons uw gegevens te laten preregistreren? 
  Contacteer de post waar u bent ingeschreven om de toelating te vragen om uw vingerafdrukken, foto en handtekening te laten preregistreren in Lima. U beschikt daarna over 1 jaar om uw paspoortaanvraag per briefwisseling op te sturen naar de post waar u ingeschreven bent. U moet het paspoort betalen op het ogenblik van de effectieve aanvraag (de gebruikelijke prijs van een paspoort, geen meerprijs om de gepreregistreerde gegevens te gebruiken). 

3.2 Vaakgestelde vragen 

 • Dient mijn Belgisch paspoort zes maanden geldig te zijn om naar België te reizen?  
  Nee, om naar België te reizen blijft uw Belgisch paspoort zonder beperkingen geldig tot de vervaldatum. 
    

 • Kan ik mijn biometrisch paspoort vernieuwen in het ereconsulaat in Quito, Guayaquil, Cusco, Arequipa, Santa Cruz of La Paz? 
  Nee, ereconsuls kunnen geen biometrische paspoorten verwerken. U kan bij hen enkel terecht voor een voorlopig paspoort na een voorafgaande analyse van de Ambassade te Lima. 
    

 • Ik ben een Belgische toerist in Peru/Bolivia/Ecuador en mijn paspoort werd gestolen, kan ik dat via jullie hernieuwen? 
  Wij kunnen geen biometrische paspoorten afgeven indien u niet ingeschreven staat op de Ambassade. U kan een voorlopig paspoort aanvragen. Gelieve ons hiervoor te contacteren via lima@diplobel.fed.be

  

3.3 Meer informatie 

Het Belgisch paspoort | FOD Buitenlandse Zaken - Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (belgium.be)