Ontwikkelingssamenwerking

De Belgische ontwikkelingssamenwerking in Peru, Bolivia en Ecuador.

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking heeft als algemene doelstelling duurzame menselijke ontwikkeling. Om dit doel te bereiken onderneemt zij acties die lokale initiatieven ondersteunen met het oog op duurzame en inclusieve economische groei, verbetering van de levensomstandigheden van de bevolking in partnerlanden en uitroeiing van armoede, sociale uitsluiting en ongelijkheid.

Al meer dan 50 jaar ondersteunt België duurzame ontwikkeling in de Andesregio. Vandaag is dat via niet-gouvernementele actoren in Peru, Bolivia en Ecuador die zich toeleggen op o.a. plattelandsontwikkeling, voedselzekerheid, mensenrechten, gezondheid, onderwijs, beheer van de natuurlijke rijkdommen, watervoorziening en waardig werk. Al deze programma’s hebben een bijkomende focus op gender, milieu, digitalisering en mensenrechten. Naast deze partnerschappen kan de Belgische ontwikkelingssamenwerking ook nog een aantal specifieke programma’s (noodhulp, voedselhulp, etc.) financieren en werkt ze ook samen met andere internationale actoren via multilaterale organisaties. Ten slotte draagt België bij tot de ontwikkeling van de private sector in de Andeslanden via investeringen door BIO, de Belgische Investeringsmaatschappij.

Voorstellingsfilm over de Belgische Ontwikkelingssamenwerking

Remote video URL